Kreftomsorg/lindr.pleie, deltid favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Helse.

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen i kreftomsorg og lindrende pleie gir deg opplæring i kreftsykdommer og behandlingsformer, forebyggende arbeid og konsekvenser av sykdom og behandling, rehabilitering og habilitering i tillegg til lindrende pleie ved livets slutt.
 
Fordypningen gir deg kompetanse innen kreftomsorg og hvordan kreftdiagnosen virker inn på pasienten, familien og det sosiale nettverket.
 
Utdanningen kvalifiserer til stillinger i kommunehelsetjenesten og ved sykehus i tillegg til stillinger i skole- eller barnehagesektoren i arbeid med tilknytning til familier som er rammet av kreft.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  • søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.