Boring, heltid favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Petroleum.

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Du lærer om fasene i boreoperasjoner i olje- og gassbrønner, samt klargjøring for produksjon.

Utdanningen kvalifiserer til stillinger som borer, boresjef og andre stillinger tilknyttet borevæsker, borevæskesystemer, trykkontrollsystemer og boreutstyr. 

Opptakskrav

Alle søkere til Petroleumsteknologi må dokumentere offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i Vg2 Brønnteknikk. Offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i Vg2 Brønnteknikk kan erstattes av kursbevis fra bestått 420 timers grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk avlagt før 1.august 2007.

 


I tillegg gjelder følgende opptakskrav:

  • Fullført og bestått VG2 ( VK1) med fagbrev innen boreoperatør- eller brønnfaget, eller
  • lærekontrakt som viser fullført læretid innen boreoperatør- eller brønnfaget i løpet av det året det søkes opptak, eller
  • minimum 5 års relevant praksis (primært relatert til boring/brønn) samt realkompetanse i fellesfag (allmenne fag) tilsvarende læreplanene i Vg1 (grunnkurs) og Vg2 (VK1), eller
  • fagbrev innen mekaniske fag, kjemi/prosessfag eller elektrofag (etter 2010, som følge av ny struktur i Kunnskapsløftet, gjelder dette også fagbrev innen teknikk og industriell produksjon).

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.