Nøkkelinformasjon

Eurofins Food & Feed Testing Norway AS
Eurofins Food & Feed Testing Norway AS

Lærested

Nivå

Annen utdanning

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

Organisasjonene NHO Mat og Drikke, Sjømat Norge og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund samarbeider med Kompetanse Norge for å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen. Eurofins er valgt som leverandør av e-læringskurs innen mattrygghet av bransjeprogramstyret for mat- og drikkevareindustrien.

Dette er et treparts bransjeprogram som er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet (arbeidsgiver og arbeidstaker) og staten, med målsetting om å etablere korte og fleksible utdanningtilbud tilpasset bransjens behov slik at ansatte kan takle omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.

Målsettingen er å nå ut til arbeidstakere, permitterte og arbeidsledige i mat- og drikkevareindustrien raskt, og at dette får en effekt i år.

Ved bestått e-læringskurs, vil du på siste side kunne laste ned et kursbevis som dokumentasjon på gjennomført opplæring.