Nøkkelinformasjon

Eurofins Food & Feed Testing Norway AS
Eurofins Food & Feed Testing Norway AS

Lærested

Nivå

Annen utdanning

Semester

1

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

I kurset "Hygiene and Food Safety" presenteres et tidligere kurs "Hygiene og mattrygghet" på engelsk. 
Formålet med kurset er å gi deltakeren en god forståelse av viktige grunnforutsetninger og hvilken risiko som er knyttet til disse. Denne kunnskapen er nødvendig for felles forståelse av mattrygghet. 
Alle opplæringselementene inngår i e-læringskurset - som består av 12 moduler etterfulgt av relevante spørsmål, samt en slutteksamen.
Etter gjennomført kurs skal deltaker ha kjennskap til, og forståelse av, grunnforutsetninger som skal være på plass når mat produseres og for å sikre trygg mat. Deltagerne skal også ha en grunnleggende forståelse for hva som kan oppstå av farer hvis en grunnforutsetning ikke følges opp, samt forstå bedriftens risikofaktorer.
 

Studiets oppbygging

Det faglige innholdet er skreddersydd til bransjen og målgruppen. Språket er tydelig og setningene er pedagogisk oppbygd. De viktigste punktene knyttet til mattrygghet er vektet tyngst. 

Undervisningsopplegg

Kurset utføres digitalt og har ikke et start- eller sluttidspunkt. Deltakerne kan derfor ta kurset når det passer dem; etter jobb, i helgene, i lunsjpausen, eller i en tid tilrettelagt av arbeidsgiver.

Opptakskrav

Ingen. Kurset er et introduksjonskurs innenfor den kunnskap som kreves for denne målgruppen. Ingen forkunnskaper skal være nødvendig for å få utbytte av kurset.

Opptaksinformasjon

Påmelding skjer via link på nettsiden, etter påmelding får man umiddelbart en link til kurset. Kurset kan gjennomføres med det samme eller senere.

Læringsutbytte

Heve kunnskapen innen hygiene og mattrygghet. Tilrettelagt for alle ansatte i næringsmiddelindustrien (herunder også kjøkken og kantine). Ingen krav til faglig bakgrunn.

Anbefalt forhåndskunnskap

Kurset er et introduksjonskurs innenfor den kunnskap som kreves for denne målgruppen. Ingen forkunnskaper skal være nødvendig for å få utbytte av kurset.