Nøkkelinformasjon

Eurofins Food & Feed Testing Norway AS
Eurofins Food & Feed Testing Norway AS

Lærested

Nivå

Annen utdanning

Semester

1

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

I kurs om Sensorikk vil deltakerene få innføring i bruk av sensorikk som verktøy i hverdagen, for å få en bedre forståelse for egne produkter.
Kurset vil gi grunnleggende innføring og gjennomgang  av ulike tema innenfor sensorikk. Hvordan bruke våre medfødte sanser; syn, lukt, smak, berøring og hørsel til sensorisk vurdering av næringsmiddel? Kurset vil gi en kort innføring i de sensoriske metodene som kan benyttes ut fra problemstillingen.
Alle opplæringselementene inngår i e-læringskurset - som består av moduler etterfulgt av relevante spørsmål, samt en slutteksamen.
 Deltageren skal etter fullført kurs ha fått en innføring i viktigheten av å bruke sansene og hvordan bruke disse for å oppnå korrekt kvalitet. 

Studiets oppbygging

Det faglige innholdet er skreddersydd til bransjen og målgruppen. Språket er tydelig og setningene er pedagogisk oppbygd. De viktigste punktene knyttet til mattrygghet er vektet tyngst. 

Undervisningsopplegg

Kurset utføres digitalt og har ikke et start- eller sluttidspunkt. Deltakerne kan derfor ta kurset når det passer dem; etter jobb, i helgene, i lunsjpausen, eller i en tid tilrettelagt av arbeidsgiver (under 1 time er nødvendig)

Opptakskrav

Ingen forkunnsakper nødvendig, dette er et introduksjonskurs.

Opptaksinformasjon

Når man registrerer seg via påmeldingslinken vil man umiddelbart motta en link som kan benyttes med det samme. Det er mulig å ta kurset senere hvis det passer bedre.

Anbefalt forhåndskunnskap

Ingen forkunnskaper er nødvendig, det er et grunnleggende introduksjonskurs.

Måleretter seg mot: Operatører ved produksjonslinjer som har ansvar for daglig sensorisk vurdering av produkter
og evt produktutviklere

Kvalifikasjon/tittel

Ingen