Nøkkelinformasjon

Eurofins Food & Feed Testing Norway AS
Eurofins Food & Feed Testing Norway AS

Lærested

Nivå

Annen utdanning

Semester

1

Om studiet

I HACCP for viderekommende vil deltakerne få en mer dyptgående kunnskap kunnskap om HACCP og dets prinsipper slik at de blir en viktig medspiller i bedriftens HACCP-arbeid.

Kurset vil innholde praktiskte eksempler av HACCP-prinsippene. Deltakerene vil etter endt kurs kunne følge opp organisering av HACCP-arbeidet etter at HACCP-planen er etablert. Bidra til at bedriften holder systemet  kontinuerlig oppdatert og at det er levende og styrende.
Alle opplæringselementene inngår i e-læringskurset - som består av moduler etterfulgt av relevante spørsmål, samt en slutteksamen. Deltageren skal etter fullført kurs ha god kjennskap til HACCP. Ved behov for mer dyptgående kunnskap om hvordan jobbe med HACCP i praksis, anbefaler vi at deltagerne tar en workshop/kurs med praktiske caser.

Det faglige innholdet er skreddersydd til bransjen og målgruppen. Språket er tydelig og setningene er pedagogisk oppbygd. De viktigste punktene knyttet til mattrygghet er vektet tyngst.