Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

7.5

Semester

1

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

30. september

Om studiet

Verdiskapning og innovasjon handler om hvordan vi kan omsette kunnskap til verdi - for individ, gruppe og samfunn. På bakgrunn av målgruppe så vil emne rettes mot det å anvende kunnskap om innovasjon på problemer som er relevante for den individuelle student. Emne vil derfor vektlegge oppstarts-delen av innovasjonsfaget - med fokus på å gi kunnskap og verktøy som studenten kan anvende for å starte egen virksomhet/jobb. Det vil bli hyppig bevegelse mellom teori og løsning av praktiske problemer som gjør stoffet både nært og anvendbart. Et viktig moment vil være å opparbeide et entreprenørielt tankesett som studenten kan ta med seg videre i livet. Gjennom emnet vil studenten få en introduksjon til start-up miljøet i Norge.

Moduler:

1.Innsikt
Forståelse av påvirkningsmekanismer, trender, omverden, bransje og sluttbruker.

2. Identifisere behov og problemdefinering
Hvordan definere behov og problem i bransje og hos sluttbruker.

3. Idé- og konseptutvikling
Bruke analytiske og kreative verktøy for å komme frem til de beste konseptene og strategiene.

4. Verdiforslag
Hvordan lage en løsning med et godt verdiforslag.

5. Teste verdiforslag
Hvordan bekrefte eller avkrefte hypoteser med verdiforslaget. Hvordan gå frem for å teste løsnings og verdiforslag i virkeligheten, med verktøy og metoder.
 

Etter endt emne skal studenten kunne:

-Anvende analyse- og innsiktsverktøy i arbeidet med å kartlegge prosjektet og dens omverden
-Definere problemer og se viktigheten av å løse det riktige problemet

-Anvende oppstartmetodikk og verktøy

-Anvende verktøy og metoder i arbeidet med å sette seg inn i og utvikle kundens forretningsmodell.

 

 

Undervisningsopplegg

Hver modul inneholder et sett av oppgaver, spørsmål, refleksjonsspørsmål, forelesninger, videoer, diskusjonstråder og problemer som løses i grupper. Hver modul avsluttes med en større oppgave som til slutt utgjør en mappeinnlevering.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.
-Har du ikke generell studiekompetanse, kan du etter bestemte regler bli kvalifisert på grunnlag av realkompetanse eller dispensasjon.

 

Kvalifikasjon/tittel

Verdiskapning og innovasjon