Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

5.0

Semester

1

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

30. september

Om studiet

Personlig lederskap handler om den pågående påvirkningsprosessen av egne tanker, følelser, vilje og atferd. Utdanningstilbudet gir rom for å opparbeide økt selvinnsikt, lære hva du kan kontrollere og påvirke, og utvikle personlige strategier for å håndtere hverdagen, prestasjoner, vekst og moralsk modning.

Kurset er gjennomført over nett - via en læringsplattform som heter Novoed (www.novoed.com). Kommunikasjonsplattformen slack (www.slack.com) har blitt brukt til å kommunisere med studenter, hente tilbakemeldinger og organisere. 

Kurset består av 8 moduler og kan skaleres opp til 10 om det ses på som nødvendig. Hver modul dekker et viktig aspekt ved selvledelse. Dette er et innledende tema og vi vil derfor fokusere på å bygge opp grunnleggende teoretisk forståelse, samt verktøy og metode som gjør det mulig å forbedre på sin egen praksis og utøvelse av faget i eget liv. Fokuset vil være pragmatisk, der alle oppgaver, spørsmål og diskusjoner rettes mot betydningen/meningen av materialet for eget liv og egen hverdag. 

Temaer:

1. Økt selvinnsikt: forstå seg selv og sine grenser.

2. Forstå hva som driver en fremover: vite hva som motivere en.

3. Ta bedre beslutninger: forstå hvordan egne tankemønstrene påvirker

valg.

4. Bruke tid og energi effektivt: prioriteringer, tidsstyring, vaner.

5. Takle motstand og evne å «stå i det»: selvdisiplin, indre dialog,

forpliktelser, belønning.

6. Minimalisere det som holder en tilbake: ineffektive tankemønstre, vonde

følelser, behov.
 

 

Etter endt emne skal studenten kunne:

•Anvende verktøy og metoder i analysearbeid av egne tanke- og handlingsmønstre, og med det kunne identifisere hvilke mønstre som er fremmende og hemmende for studentens egen evne til å lære, prestere og lede.

•Anvende verktøy og metoder i arbeid med egen selvledelse, herunder egen viljestyrke, mestringsstrategier, tilstand, energistyring og behov.

•Opparbeide en evne til å selvstendig søke og tilegne seg ny kunnskap.

 

 

Undervisningsopplegg


Studiet er lagt opp til både teoretiske og praktiske oppgaver, på nett og fra eget bosted. Emne kan gjennomføres i løpet av 10 intensive uker - det er derimot lagt opp til høy grad av frihet og fleksibilitet. Studenten kan gjennomføre kurset i eget tempo gjennom høsten. Automatiske funksjoner gjør det mulig for oss å gradvis åpne opp materiale i emne basert på individets egen progresjon. Gjennom plattform kan studenten selv booke veiledning og avtale møter med medstudenter. Forelesninger tas opp og det gis flere tidspunkter for når det er mulig å ta del i synkront opplegg med foreleser. Oppgaver som blir utdelt svares med skriftlige innleveringer eller videoinnspillinger av en presentasjon. Deltakeren vil få godkjent / ikke godkjent som vurderingsform for hver innlevering, med relevante tilbakemeldinger eller råd.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.
-
Har du ikke generell studiekompetanse, kan du etter bestemte regler bli kvalifisert på grunnlag av realkompetanse eller dispensasjon.

 

Kvalifikasjon/tittel

Personlig lederskap og selv-ledelse