Moderne prosjektledelse favoritt ikon

Fagskole
Dette er Norges beste utdanning i moderne prosjektledelse. Gjennom et unikt, ettårig studieforløp lærer du hva som skal til for å lykkes i rollen som en moderne prosjektleder. Utdanningen passer for deg som har utdanning og noen arbeidserfaring fra før.

Varighet

1 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Kostnader

116 000

Søknadsfrist

15. april 2019

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Norges beste utdanning i moderne prosjektledelse

Dette er et unikt, ettårig studieforløp som gir deg både teorien, praksisen, egenskapene og nettverket du trenger for å lykkes i den spennende og krevende rollen som en moderne prosjektleder. 

 • 100% virkelige prosjektoppdrag er en sentral del av utdanningen
 • Få opplæring, veiledning og kontakt med de som jobber i bransjen
 • Passer godt som påbygging på annen utdanning/arbeidserfaring
 • Utdanningen er NOKUT-godkjent og støttes av Lånekassen
 • 10 av 10 tidligere studenter anbefaler studiet videre 

Studiet er ettårig, praktisk og tverrfaglig. Du lærer deg å jobbe i og lede virkelige prosjekter og team, samtidig som du bygger opp CV-en din og skaper et unikt nettverk. Faglig inspirasjon kombinert med praksis i reelle prosjekter gir deg verktøy, ferdigheter og erfaring som du er avhengig av for å lykkes som prosjektleder i en verden full av endring - en verden vi vil at våre studenter skal være med på å forme til det bedre gjennom måten de leder og skaper utvikling gjennom prosjekter. Utdanningens sentrale fagområder er:

01 Personlig lederskap

02 Prosjektmetodikk- og ledelse

03 Prosessledelse og teamutvikling

04 Verdiskaping og innovasjon

05 Bærekraftighet og trippel bunnlinje

Når du mestrer disse ulike delene og evner å bruke dem i samspill, så er du også i stand til å mestre den spennende og krevende rollen det er å være en moderne prosjektleder.

Les mer om hvordan vi utvikler en ny generasjon prosjektledere

 

Undervisningsopplegg

 • Prosjektoppdrag og veiledning
 • Undervisning og workshops
 • Bedriftsbesøk og intervjuer 
 • Gruppediskusjon og øvelser
 • Coaching og refleksjonsoppgaver
 • Presentasjoner og evalueringer

Utdanningen er ettårig og gjennomføres på heltid over to semestre. Studiet har oppstart i slutten av august og avslutning i midten av juni. Det er obligatorisk undervisning/prosjekt mellom kl. 09.00-16.00 hver ukedag utenom ferier. Skolen praktiserer normal høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie.

Opptakskrav

Søkere bør ha utdanning fra universitet/høyskole/fagskole eller arbeidserfaring etter videregående skole, og som et minimum må du ha gjennomført treårig videregående skole eller ha tilsvarende realkompetanse. Utdanningen passer godt som påbygging på annen utdanning og arbeidserfaring.

Opptaksinformasjon

Snittalderen på søkerne og studentene våre er 26 år, som tilsier at de har flere års utdanning og arbeidserfaring. Det formelle minimumskravet er gjennomført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningen krever ingen spesielle forkunnskaper om prosjektledelse eller ledelse, men fordrer sterk interesse for disse fagfeltene. Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

 

Karrieremuligheter

Utdanningen og læringsformen på Emergence er svært tidsaktuell og den gir deg en kompetanse som er ettertraktet blant arbeidsgivere. Dette åpner for spennende karrieremuligheter når du er ferdigutdannet. Behovet for moderne prosjektledere er sterkt økende. Dette er noen eksempler på virksomheter som nylig har ansatt våre studenter:

 • Amnesty
 • United Screens
 • Tante Randi
 • Uppercase
 • Fieldworks
 • Ipsos
 • Pollstat
 • Louds
 • Urban Jungle Agency
 • OMG
 • Områdeløft Tøyen
 • NORD DDB
 • Varner
 • Diesel
 • Neue Design Studio
 • Gyldendal
 • We Are Live
 • Itch
 • VG
 • TV2
 • Spaces
 • Grafill
 • JCP
 • NVE
 • Good Morning
 • MESH
 • Design Container
 • Leger uten grenser

Les mer om våre studenter og karriereveier for mer om dette.

 

Kvalifikasjon/tittel

Prosjektleder