Skoleadministrasjonssekretær favoritt ikon

Fagskole
Ønsker du deg en kontorfaglig jobb i skolen hvor du spiller en sentral rolle i samarbeidet mellom skolens ansatte, elever og foresatte? Utdanningen som Skoleadministrasjonssekretær gir deg etterspurt kompetanse som kan brukes til å gå rett inn i en administrativ funksjon i skolen. Kontoransatte er ofte de som har den store oversikten, er gode på å bygge relasjoner og de er et viktig bindeledd mellom elever, foreldre, lærere og ledelsen. Som kontoransatt i skolen kreves det dermed at du har kompetanse innen mange fagområder. I dette studiet er du innom fire hovedemner; administrasjon og kontorarbeid, skolejuss, elev- og personalforvaltning, service og relasjonsbygging, møter og sammenkomster. Utdanningen handler skolen som serviceinstitusjon, hvordan den kontorfaglige ansatte kan bidra til god informasjonsflyt og kommunikasjon mellom ansatte, elever og deres foresatte. Utdanningen er utviklet i samarbeid med organisasjoner innen yrkesfeltet.

Varighet

1 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Nettstudium

Kostnader

44 900

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Dette lærer du

Du får en grundig innføring i kommunikasjon mellom skole, foresatt og elev, hvordan bruke en moderne læringsportal, samhandling, håndtering av mobbing og arbeid med møter. Du får også innføring i hvilke lover, forskrifter og rutiner som er gjeldende grunnskolen og videregående skole og hvor du finner disse.

Du lærer å bruke digitale verktøy som anvendes innen kontorfaglig arbeid, samtidig som du skal få et godt innblikk i temaer som saksbehandling, arkivering og økonomi. Du lærer om relevante lover og regler, slik at du kan bistå skoleledelsen i arbeidet med elev- og personalforvaltning og juridiske hverdagsproblemer. Du får innsikt i rutiner og regler som omhandler arbeidet med planlegging, gjennomføring og oppfølging av vanlige møter og sammenkomster ved skole.

 

Undervisningsopplegg

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.

Opptakskrav

Opptakskravet for denne utdanningen er fullført og bestått videregående skole, Kontor- og administrasjonsfaget eller tilsvarende eldre læreplaner.

Mangler du dette, er det mulig å søke på bakgrunn av din arbeidserfaring. Dette kalles realkompetanseSnakk med oss så kan vi vurdere om dette gjelder deg.

Opptaksinformasjon

Opptakskravet for denne utdanningen er fullført og bestått videregående skole. Alternativt kan du søke på grunnlag av din realkompetanse. Opptak basert på realkompetanse gjøres ved en helhetsvurdering hvor også utdanning og aktiviteter i fritiden teller med. Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret for å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse. Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de har norskkunnskaper tilsvarende de ferdigheter som oppnås ved Norsk Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, eller norsktest nivå B2.

Karrieremuligheter

Det er et stort behov for sekretærer som kan ta seg av administrative og andre oppgaver som bidrar til en velfungerende skole. Utdanningen Skoleadministrasjonssekretær er praktisk og yrkesrettet, som betyr at du kan gå rett ut i jobb som kontoransatt i grunnskole eller videregående skole etter endt utdanning. Mange opplever å få nye oppgaver og mer ansvar etter utdanningen.

Kvalifikasjon/tittel

Skoleadministrasjonssekretær