Skoleadministrasjonssekretær favoritt ikon

Fagskole
Studiet for deg som ønsker en kontorfaglig jobb i skolen hvor du spiller en sentral rolle i samarbeidet mellom skolens ansatte, elever og foresatte.

Varighet

1 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Nettstudium

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Kontoransatte er ofte de som har den store oversikten i en bedrift, og med denne utdanningen blir du en verdifull ressursperson som er god på å bygge relasjoner og som er et viktig bindeledd mellom elever, foreldre, lærere og ledelsen.

Som skoleadministrasjonssekretær kreves det at du har kompetanse innen flere fagområder. I dette studiet er du derfor innom fire hovedemner; administrasjon og kontorarbeid, skolejuss, elev- og personalforvaltning, service og relasjonsbygging, møter og sammenkomster.

Etter fullført utdanning vil du ha relevant og oppdatert kunnskap som er uunnværlig på enhver skole, og du vil være klar for jobben som venter allerede fra første arbeidsdag.

Hva lærer du?

Utdanningen som Skoleadministrasjonssekretær gir deg etterspurt kompetanse som kan brukes til å gå rett inn i en administrativ funksjon i skolen.

Studiet er utviklet i samarbeid med organisasjoner innen yrkesfeltet, og du lærer hvordan den kontorfaglige ansatte kan bidra til god informasjonsflyt og kommunikasjon mellom ansatte, elever og deres foresatte.

I løpet av studietiden din vil vi som nevnt fokusere på: 

 • Administrasjon og kontorarbeid
 • Service- og relasjonsbygging
 • Skolejuss og elev- og personalforvaltning
 • Møter og sammenkomster

Du får en grundig innføring i kommunikasjon mellom skole, foresatt og elev, hvordan bruke en moderne læringsportal, samhandling, håndtering av mobbing og arbeid med møter. Du får også innføring i hvilke lover, forskrifter og rutiner som er gjeldende grunnskolen og videregående skole og hvor du finner disse.

Etter endt utdanning vil du:

 • Ha forståelse for etiske prinsipper ved en skole, som respekt, likeverd, rettferdighet, fortrolighet og å beskytte elever mot mobbing.
 • Ha utviklet en etisk grunnholdning i sitt kontorfaglige arbeid ved å fremme og forsvare prinsipper, som respekt, likeverd, personvern, taushetsplikt, rettferdighet og å beskytte elever mot mobbing.
 • Kunne utføre kontorarbeid, service og personalarbeid basert på behov hos skolens ledelse, lærere, SFO-medarbeidere, elever og deres foresatte.
 • Kunne bygge relasjoner med elever og deres foresatte samt med kontorfaglige kollegaer og andre medarbeidere på egen arbeidsplass og ved andre skoler.
 • Kunne utvikle og forbedre arbeidsmetoder og tjenester i sitt kontorfaglige arbeid, service, elev- og personalforvaltning ved en skole og SFO.

Undervisningsopplegg

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.

I tillegg får du:

 • et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen
 • teknisk veiledning ved behov
 • personlig oppfølging av lærere og administrasjon
 • gratis innføringskurs i studieteknikk på nett

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe. Oppgavene må fullføres og godkjennes for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen. Studiet avsluttes med en 14 dagers hjemmeeksamen.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Fagbrev/ svennebrev
 • Realkompetanse for fagskole 
 • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
 • Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
 • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
 • Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Karrieremuligheter

Det er et stort behov for sekretærer som kan ta seg av administrative og andre oppgaver som bidrar til en velfungerende skole. Utdanningen Skoleadministrasjonssekretær er praktisk og yrkesrettet, som betyr at du kan gå rett ut i jobb som kontoransatt i grunnskole eller videregående skole etter endt utdanning. Mange opplever å få nye oppgaver og mer ansvar etter utdanningen.

Kvalifikasjon/tittel

Skoleadministrasjonssekretær