IT-økonom favoritt ikon

Fagskole
Lær å bli den som holder kontoret organisert og bedriftens regnskap i orden.

Varighet

2 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Nettstudium

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Som ferdig utdannet IT-økonom vil du bli en dyktig bruker av de vanligste IT-verktøyene slik at du kan jobbe mer effektivt enn de fleste andre innen administrative yrker.

Videre får du innsikt i et område mange bedrifter og offentlige organisasjoner etterspør, nemlig arkivering og dokumentbehandling.

Og sist, men ikke minst får du praktisk regnskapskompetanse, noe som gir det et fortrinn framfor andre søkere på tilsvarende stillinger i markedet.

Denne utdanningen gir deg en bred og anvendelig kompetanse innen regnskap, økonomi og kontorfag – og er perfekt for deg som vil videreutdanne deg eller formalisere kunnskap. 

Hva lærer du?

Gjennom studiet får du en bred og anvendelig kompetanse innen kontorfag. Dette inkluderer bruk av PC og verktøy innen tekstbehandling, regneark, presentasjonsprogram og database, samt samspillet mellom disse. 

Du lærer i tillegg om:

 • Dokumentbehandling
 • Grunnleggende regnskapsprinsipper 
 • Analyser av lønnsomhet, soliditet og likviditet
 • Mamut One og Visma e-Accounting
 • Kundeoppfølging

Med denne utdanningen får du også: 

 • Et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen
 • Teknisk veiledning ved behov
 • Personlig oppfølging av lærere og administrasjon
 • Gratis innføringskurs i studieteknikk på nett

Utdanningen består av utdanningene Kontormedarbeider og Regnskapsmedarbeider, og gir til sammen 60 studiepoeng. Studentene kan selv velge rekkefølgen på de to utdanningene.

 

Undervisningsopplegg

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Fagbrev/ svennebrev
 • Realkompetanse for fagskole 
 • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
 • Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
 • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
 • Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Karrieremuligheter

Som ferdig utdannet IT-økonom vil du bli en dyktig bruker av de vanligste IT-verktøyene slik at du kan jobbe mer effektivt enn de fleste andre innen administrative yrker.

Du vil ha kompetanse som kvalifiserer deg for en rekke jobber innen kontor, administrasjon, regnskap og økonomi, uavhengig av sektor, bransje og størrelse på virksomheten.