Juridisk assistent favoritt ikon

Fagskole
Studiet for deg som ønsker å arbeide med administrative oppgaver ved et advokatkontor eller i virksomheter med juridiske fagfelt.

Varighet

1 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Nettstudium

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Juridiske assistenter er viktige medarbeidere som har fått stadig mer selvstendige og spesialiserte arbeidsfelt. Denne utdanningen gir deg ferdighetene du trenger for å kunne jobbe med spennende oppgaver innenfor det juridiske fagfeltet.

Studiet gir deg opplæring i hvordan du skal arbeide i team med annet administrativt støttepersonell og advokater/jurister. Du vil få en solid digital kompetanse og du vil lære å bruke flere ulike digitale verktøy som bedriftene bruker. 

Utdanningen Juridisk assistent er utviklet i samarbeid med yrkesfeltet gjennom faglige innspill fra flere av landets ledende advokatkontorer og juridiske miljøer. Slik er du sikret en relevant og ettertraktet utdanning som vil åpne dører i arbeidslivet. 

Hva lærer du?

Utdanningen er bygget opp av to emner. Det første emnet gir et grunnlag for å arbeide som administrativ støtte i et juridisk miljø.  Du vil jobbe med temaer som bransjerettet kommunikasjon, digitale verktøy, administrative oppgaver, kontordrift og prosjektstyring.

Det andre emnet går mer i dybden på det som kjennetegner de administrative oppgavene i juridiske miljøer. Du vil få en innføring i det norske rettssystemet, de ulike rettsinstansene og de juridiske prosessene.

I tillegg vil du lære: 

 • Grunnleggende jus
 • Klientforhold
 • Bransjerettet kommunikasjon
 • Juridisk dokumentbehandling
 • Prosjektstyring og teamarbeid

Utdanningen avsluttes med et større prosjektarbeid i samarbeid med andre studenter ved utdanningen.

Undervisningsopplegg

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamlingen «live».

I tillegg til nettsamlingene er det satt opp to timer hver uke til individuell eller gruppevis veiledning med lærer

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.

I tillegg får du: 

 • Et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen.
 • Teknisk veiledning ved behov.
 • Personlig oppfølging av lærere og administrasjon.
 • Gratis innføringskurs i studieteknikk på nett.

 

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe.Ved endt studie vil det være en mappevurdering av arbeider du har gjort i løpet av studieperioden. Karakteren på denne mappen vil være din endelige karakter i studiet. Etter endt utdanning og bestått mappevurdering vil du få et vitnemål.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Fagbrev/ svennebrev
 • Realkompetanse for fagskole 
 • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
 • Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
 • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
 • Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Karrieremuligheter

Utdanningen gir studentene de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å arbeide med administrative oppgaver i juridiske miljøer, som ved et advokatkontor eller i andre virksomheter med juridiske fagfelt.

Kvalifikasjon/tittel

Advokatsekretær - juridisk kontormedarbeider