Advokatsekretær - juridisk kontormedarbeider favoritt ikon

Fagskole
Er du interessert i jus og vil jobbe som administrativ støtte? Utdanningen advokatsekretær gir deg praktiske ferdigheter til å bidra med administrativ støtte i virksomheter med juridiske miljøer. I løpet av et år på deltid blir du en ettertraktet administrativ medarbeider med kunnskap om norske rettssystemet, lover og forskrifter, og vil for eksempel kunne bistå advokater i saksbehandling.

Varighet

1 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Nettstudium

Kostnader

49 900

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Dette lærer du

Du vil lære om økonomistyring og kontorrutiner, tekstbehandling og regnskap. Mange arbeidsgivere vektlegger engelskkunnskaper, og vi har derfor med engelsk som et eget emne i utdanningen.  Innen jus kommer du inn på rettssystemet og rettsreglene, selskapsrett, familie- og arverett samt noe om rettshjelpforsikring og fri rettshjelp. Du lærer bruk av Office-programmene slik at de gir best mulig støtte til forretningsprosessene og du  kommer inn på møte- og arrangementsplanlegging. Utdanningens læringsutbytte ordnes i tre kategorier: Kunnskaper – Ferdigheter – Generell kompetanse. 

Noen av temaene du skal gjennom er

 • Presentasjonsteknikk
 • Møte- og arrangementsplanlegging
 • Domstolene og forvaltningen
 • Rettssystemet og rettsreglene
 • Selskapsrett
 • Familie- og arverett
 • Rettshjelpforsikring og fri rettshjelp
 • Oppstilling av regnskap
 • Bokføring av bilag
 • Avslutning av regnskap
 • Engelsk juridisk terminologi i utvalgte sammenhenger
 • Bruk av Office-programmene slik at de gir best mulig støtte til forretningsprosessene

Undervisningsopplegg

 • Utdanningen er nettbasert og som student får du tilgang til en klasse hvor alle starter samtidig. 
 • Du har nettsamling en kveld i uken. 
 • Du kan stille spørsmål til læreren under nettsamling, via chat og på e-post når du måtte ønske. 
 • Det tas opptak av alle nettsamlingene som du kan se i ettertid både som repetisjon eller dersom du ikke deltok på nettsamlingen.
 • Du skal levere obligatoriske oppgaver i løpet studietiden som må fullføres og godkjennes for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen. 
 • Du får vitnemål etter endt utdanning og bestått eksamen. 
 • Utdanningen er lagt opp slik at du kan ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av. 

 Vi mener at vårt undervisningsopplegg bidrar til den høye fullføringsprosenten blant våre studenter. Les mer om hvordan det er å være student hos oss.

Opptakskrav

Opptakskravet for denne utdanningen er fullført og bestått videregående skole. Alternativt kan du søke på grunnlag av din realkompetanse. Opptak basert på realkompetanse gjøres ved en helhetsvurdering hvor også utdanning og aktiviteter i fritiden teller med. Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret for å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse.  Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de har norskkunnskaper tilsvarende de ferdigheter som oppnås ved Norsk Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, eller norsktest nivå B2.  

Karrieremuligheter

Etter fullført utdanning jobber de fleste som sekretær eller juridisk kontormedarbeider. Som advokatsekretær kan du jobbe på advokatkontor, i næringslivsforetak eller på kontor innen offentlig forvaltning som stat, kommune og fylkeskommune. I tillegg er det mulig å jobbe som administrasjonsmedarbeider, gjerne på et advokatkontor.  

Noen eksempler på stillinger du kan søke på etter endt utdanning er:  

 • advokatsekretær 
 • administrasjonssekretær 
 • juridisk kontormedarbeider 
 • sekretær  
 • administrative støttestillinger innenfor stat og kommune 
 • resepsjoniststillinger med utvidede administrative støttefunksjoner 
 • kurs- og konferansevert/vertinne 
 • personlig assistent for en advokat

Kvalifikasjon/tittel

Advokatsekretær - juridisk kontormedarbeider