Administrativ koordinator favoritt ikon

Fagskole
Ønsker du å jobbe som administrativ støtte for ledere eller ledergrupper i det private næringsliv eller offentlig forvaltning?  Det finnes mange varianter av kontorfag ved ulike fagskoler i Norge. Studiet Administrativ koordinator tilbyr noe litt mer enn bare vanlig kontorfag.

Varighet

1 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Nettstudium

Kostnader

49 900

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Hvis du vil jobbe som administrativ støtte for ledere, trenger du en variert og bred kompetanse.  

Studiet Administrativ koordinator er godt tilpasset dagens arbeidsmarked og kompetansekrav. For slike stillinger må du kunne korrespondere på norsk og engelsk og være god på dokument- og saksbehandling. Du må kunne bruke tekstbehandling, regneark, presentasjonsverktøy og sosiale medier. Du må kunne yte service og bruke systemer for oppfølging av kunder. Og du må kunne planlegge møter og andre arrangementer.   

Studiet er utviklet i nært samarbeid med yrkesfeltet. Du kan være trygg på at fagskolen på nett gir deg en ettertraktet utdanning.

 • Har du spørsmål eller trenger veiledning? Ring oss på: 464 40 700

Undervisningsopplegg

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil, også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

I tillegg får du: 

 • et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen
 • teknisk veiledning ved behov
 • personlig oppfølging av lærere og administrasjon
 • gratis innføringskurs i studieteknikk på nett

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe. Oppgavene må fullføres og godkjennes for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen. Etter endt utdanning og bestått eksamen får du vitnemål.

Vi mener at vårt undervisningsopplegg bidrar til den høye fullføringsprosenten blant våre studenter.

Opptakskrav

Opptakskravet for denne utdanningen er fullført og bestått videregående skole. 

Alternativt kan du søke på grunnlag av din realkompetanse. Opptak basert på realkompetanse gjøres ved en helhetsvurdering hvor også utdanning og aktiviteter i fritiden teller med. Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret for å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse.   

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de har norskkunnskaper tilsvarende de ferdigheter som oppnås ved Norsk Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, eller norsktest nivå B2.   

Usikker på om du oppfyller opptakskravene?  Snakk med oss, så hjelper vi deg med å finne ut av det.

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning kan du tre inn i en rolle som koordinator og sekretær for bedriftsledere og yrkestopper. Du kan blant annet få ansvar for sosiale medier, kundeoppfølging, planlegge/gjennomføre arrangementer, innholdsproduksjon til nettsider og annen tekstbehandling. Dette åpner for sosiale arbeidsdager, både med kunder og ansatte, med mange varierte arbeidsoppgaver.

Eksempler på stillinger du kan søke på etter endt utdanning er:

 • sekretær/PA
 • administrativ koordinator
 • administrasjonssekretær
 • administrative støttestillinger innenfor stat og kommune
 • resepsjoniststillinger med utvidede administrative støttefunksjoner
 • kurs- og konferansevertinne

Kvalifikasjon/tittel

Administrativ koordinator