Fakta

Lærested:

Informasjon oppdatert

19. desember 2022.

Om studiet

Kursene er gratis, via tilskudd fra HKDIR-bransjeprogrammet. Kurset kan tas ved siden av jobb. Kurset er nettbasert og velger ditt tempo innenfor perioden du har tilgang til kursene. Du styrer selv progresjonen innenfor tiden du har tilgang til kurset og jobber fra egen pc. Veiledning fra nettlærer. Du får veiledning på alt av innleveringsoppgaver og god veiledning i hvordan skrive eksamensoppgaver. Ved å sende oss kvittering på oppmelding til eksamen, får du dekt dette av oss. Oppmelding til eksamen må være innenfor perioden hvor gratis fagbrev kurs gjelder. Kurset forbereder deg til den teoretiske eksamen for praksiskandidater. Du bør ha 2-3 års erfaring fra anleggsgartneryrket. Må være over 23 år. Det er kun 1 skriftlig eksamen. Vi følger offentlig lærerplan. Under ser du kjerneelementene og kompetansemål. Vi bidrar mot den skriftlige eksamen. Fylket der du bor, arrangerer eksamen. Oppstart: januar-2023

Emnene i utdanningene er:

Planlegge og bygge utendørsanlegg

Etablere voksested og vegetasjon

Drift og vedlikehold

Helse, miljø og sikkerhet

Du får tilgang til e-læringsportal og itslearning. Kan ta det i ditt tempo. Veiledning av nettlærer og opplæring i hvordan skrive eksamensoppgaver.