Kreftsykepleier - deltid favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Høyere nivå

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

60

Kostnader

17 450

Semester

4

Om studiet

Målgruppen for studiet er sykepleiere som arbeider eller ønsker å arbeide med mennesker som er rammet av kreft, i eller utenfor institusjon. Studiet kan også tas på heltid over ett år. NESTE OPPSTART ER HØSTEN 2016. Mer informasjon om studiestart og søknadsfrist kommer. Hvert semester inneholder både ukesamlinger og praksisperioder. Videreutdanningen tilsvarer 60 studiepoeng.

Opptakskrav

Krav til opptak til studiet er autorisasjon som sykepleier og minst to års relevant yrkespraksis etter godkjenning. Søk via Høyskolen Diakonovas nettside (lokalt opptak).