Helsesøsterutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Høyere nivå

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

60

Kostnader

17 450

Semester

4

Om studiet

Helsesøsterutdanningen er en videreutdanning for sykepleiere og gir 60 studiepoeng. Formålet med utdanningen er å utdanne sykepleiere til helsefremmende og forebyggende arbeid for og med barn, unge og deres familier. Helsesøsterutdanningen bygger på sykepleiens idégrunnlag og gir en fordypning i sykepleiens forebyggende funksjon i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Utdanningen skal kvalifisere studenten til helsesøsterarbeid i en kommune/bydel.

Opptakskrav

Krav til opptak er offentlig godkjenning/ autorisasjon som sykepleier og minst ett års relevant yrkespraksis etter godkjenning/autorisasjon. Søk via Høyskolen Diakonovas nettside (lokalt opptak).