Nøkkelinformasjon

Cleaning.no logo
Cleaning.no logo

Lærested

Nivå

Annen utdanning

Kostnader

3550

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

NS INSTA 800 er en standard som benyttes for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet. Nettkurset tilsvarer standardens definisjon av kunnskapsnivå 2, beskrevet i normativt tillegg B.2.2. Du får kunnskap om viktige begreper og definisjoner i standarden, og den praktiske betydningen av dem. Kurset er beregnet for renholdere som skal benytte standarden i sitt arbeid, ved å følge prinsipper knyttet til behovsvurdert renhold med kvalitetsmål.

Studiets oppbygging

Leksjon 1: Hvorfor renhold?
Leksjon 2: Kvalitet
Leksjon 3: Standarden NS INSTA 800
Leksjon 4: Praktisk bruk av NS INSTA 800

Undervisningsopplegg

Nettbasert undervisning

Mange av de som gjennomfører vår nettbaserte undervisning er samtidig i fullt arbeid som renholder. Vi har stor forståelse for at dette kan by på krevende dager for kursdeltageren, og vi ønsker derfor å gjøre det enklere for deg å planlegge dagene ved at kursene blir så fleksibel som mulig. Andre fordeler med å ta fagbrevkurs på nettet

  • Du studerer når det passer deg, og er ikke bundet av en bestemt tid for undervisning
  • Du kan velge selv rekkefølgen av leksjonene, og kan repetere så mye du ønsker
  • Du behøver ikke reise noe sted for å få undervisning. Nettstudier er miljøvennlig og smittesikkert!
  • Studer der du er, på din mobil, nettbrett eller PC/Mac, og i ditt eget tempo
  • Studer på ditt språk ved hjelp av Google Translate
  • Du får en rimelig utdannelse, som gjør deg til en mer profesjonell fagrenholder

Opptaksinformasjon

Pris / finansiering

Kr 4.550   (medlem cleaning.no kr 2.350)

Anbefalt forhåndskunnskap

Det stilles ingen krav men vi anbefales at du har noe praktisk erfaring før du starter kurset, eller eventuelt arbeider med renhold samtidig med at du gjennomfører kurset.