Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Nivå

Fag- og svennebrev

Om studiet

Kurset baserer seg på læreplanen og er et eksamensforberedende kurs mot en 5-timers teorieksamen for lærlinger og praksiskandidater. Kurset passer for deg som har praksis og erfaring, men som mangler det teoretiske grunnlaget for å ta fagbrev. Det stilles ingen krav om forkunnskaper for å delta.

 

Hvorfor fagbrev?

Med fagbrev sikrer du dokumentasjon på den kompetansen du har, og dette skaper trygghet både for deg som arbeidstaker og din arbeidsgiver.

Mange opplever å få mer ut av jobben sin etter endt utdannelse, i form av mer ansvar, trygghet og høyere lønn.

Du kan ta fagbrev når du har bestått teorieksamen og fullført praktisk opplæring i en bedrift. Med fagbrev i trelast- og limtreproduksjonsfaget får du tittelen «Fagarbeider trelast- og limtreproduksjon».

Kurset bygger på læreplanen som brukes i offentlig skole.

Fagbrev passer for deg som:

… har jobbet lenge innenfor et yrke, men mangler formell dokumentasjon på kompetansen du har.

… har 5 års relevant arbeidserfaring i 100 % stilling (eller omregnet til 100 % stilling).

Fagbrev som voksen

Som voksen kan du ta fagbrev som privatist når du har allsidig og tilstrekkelig erfaring i faget. Vanligvis kreves fem års praksis.

Du må ta teorieksamen før du kan gå opp til den praktiske prøven.

Emner som inngår i kurs for fagbrev i trelast- og limtreproduksjonsfaget

  • HMS
  • Produksjon av skurlast
  • Produksjon av høvellast
  • Treteknologi
  • Sortering av trelast
  • Maskiner og verktøy
  • Produksjon av limtre
  • Styrings- og reguleringsteknikk
  • Tørking og energiproduksjon
  • Bransjelære og kvalitetssikring