Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

Bjørknes Høyskole Oslo

Nivå

Universitet og høgskole

Om studiet

Ta 10 eller 15 studiepoeng i sommer, innen psykologi og internasjonale studier. Meld deg opp før 1. juni. Studiene er lagt opp som enkeltemner på nett og skjer gjennom e-læringsplattformen vår Qybele. Der vil du finne videoforelesninger, tekster, fagartikler, podcast, infographics flettet sammen med selvtester, refleksjonsoppgaver og tips om hvordan du best kan jobbe med fagstoffet.

Kvalifikasjon/tittel

10 eller 15 studiepoeng