Årsstudium psykisk helse i barnehagen favoritt ikon

Universitet og høgskole
Årsenheten tar sikte på å gi studentene en forståelse for systemarbeid og samarbeid med andre instanser.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Nettstudium
  • Samlingsbasert

Studiepoeng

60

Om studiet

Dette lærer du: 

  • Innføring i barns utvikling
  • Forståelse for hva som fremmer og hemmer psykisk helse hos barn og unge
  • Kunnskap om tilknytning og tilknytningsvansker og traumeforståelse.
  • Kliniske kommunikasjonsferdigheter med fokus på endringsarbeid.