Årsstudium miljøterapi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet
  • Nettstudium
  • Samlingsbasert

Studiepoeng

60

Om studiet

Miljøterapi er en behandlingsform som benyttes ved mange ulike institusjoner og arbeidsplasser i møte med barn, unge og voksne med forskjellige utfordringer i sine liv. Imidlertid er det ikke alltid like tydelig hva denne behandlingsformen innebærer.

Årsenheten miljøterapi har som målsetning å gi studentene innsikt i hva miljøterapi er, og hvordan denne type terapi best kan utføres. Årsenheten ønsker er å gi studentene bred kunnskap om normal og abnormal psykisk fungering, om kommunikasjons- og relasjonsdannende ferdigheter og hvordan denne kunnskapen kan brukes i en konkret miljøterapeutisk ramme.

Årsenheten gir kompetanse om menneskets utfordringer og ressurser og om hvordan fremme utvikling og bedring gjennom miljøterapi som metode. Etter årsenheten vil du stå bedre rustet til å hjelpe mottakerne av terapien i deres utvikling.