Årsstudium i internasjonale studier favoritt ikon

Universitet og høgskole
Årsenheten vil gi deg en grundig innføring i sentrale temaer innenfor internasjonale studier og er identisk med første år av bachelorgraden i internasjonale studier, noe som betyr at du kan fortsette rett på andre studieår dersom du ønsker det.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet
  • Nettstudium

Studiepoeng

60

Om studiet

Årsstudiet er en tverrfaglig tilnærming for analyse av globale fenomener og internasjonale forhold. Er du interessert i det som skjer utenfor Norges grenser og hvordan internasjonale hendelser og forhold påvirker oss? Da passer internasjonale studier for deg. Årsstudiet inkluderer seks studieemner og du kan delta på et frivillig fem-ukers studieopphold i Tanzania.

Dette lærer du: 

  • Om hvordan internasjonale forhold og globalisering former verden.
  • Å anvende analytiske og metodiske verktøy
  • A stille de rette spørsmålene og utøve kritisk sans i streben etter økt kunnskap og forståelse
  • Kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen et populært og svært viktig fagfelt som er i stadig endring
  • Om forskningsfunn som stimulerer til nye måter å tenke på når det kommer til internasjonalt samarbeid og konflikt, økonomisk samhandling, globalisering