Årsstudium i freds- og konfliktstudier favoritt ikon

Universitet og høgskole
Krig og fred kan sees på som to ytterpunkter i et samfunn der spekteret imellom er fylt av komplekse krefter og prosesser. Her får du teoretiske og praktiske verktøy til å analysere og forstå lokale og globale forhold knyttet til fred og konflikt.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet
  • Nettstudium

Studiepoeng

60

Om studiet

Freds- og konfliktstudier hører til internasjonale studier og omfavner en rekke spennende fagområder som statsvitenskap, utviklingsstudier, historie, religionstudier, politisk teori, samfunnsgeografi og forsvars- og strategistudier. Studiet har fått stadig større betydning og en rekke forskningsfunn fra feltet har ført til nye måter å tenke på når det gjelder forebygging av konflikter, konflikthåndtering, samhandling og utvikling.

Dette lærer du: 

  • Fagområder som blant annet statsvitenskap, utviklingsstudier, historie, religionstudier, politisk teori, samfunnsgeografi og forsvars- og strategistudier
  • Hva fred er, hvordan ulike typer konflikter oppstår og hva som skal til for å løse de
  • Om brudd på menneskerettigheter kan rettferdiggjøres og, hvilken rolle religion spiller i konflikt- og fredsarbeid
  • Om FNs rolle og hvorfor vi intervenerer noen steder og ikke andre