Foto - En grunnutdanning i Fotografi favoritt ikon

Fagskole
Grunnutdanningen tar for seg sentrale elementer innen fotografering, lyssetting, bildebehandling og bilde- kommunikasjon. Med profesjonelle fotografer som lærere og veiledere får du kunnskapen direkte fra bransjen, og bygger deg opp en profesjonell portefølje som representerer deg som fotograf.

Varighet

Et halvt år

Studietempo

Heltid, Deltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Kostnader

58 000

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen kan tas over ett semester på dagtid eller to semestre på kveldstid. Studiet inneholder 300 undervisningstimer innen kamerateknikk, bildekommunikasjon og yrkesutøvelse. Kombinasjonen av disse kjerneområdene utgjør fundamentet for alle Bilder Nordics studieprogram.

Det stilles krav til deltakelse i undervisningen, og produksjonstempoet og arbeidsbelastningen er til tider høy.

Undervisningsopplegg

Høy teknisk kvalitet er en forutsetning for å lykkes som profesjonell fotograf, men det er din visuelle stemme og uttrykksform som er avgjørende. For å sikre studentene fremtidige muligheter er Grunnutdanning i Fotografi bygget opp rundt tre dimensjoner; fototeknikk, kommunikasjonslære og yrkesutøvelse.

Opptaksinformasjon

BILDER NORDIC opererer med rullerende opptak. Det betyr at kvalifiserte søkere tilbys studieplass i den rekkefølgen komplett søknad er levert frem til klassen er full.
Mer informajson om opptak finner du her.