Teamledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole
Med dette masterprogrammet blir du en bedre medspiller og teamleder. Programmet handler om hvordan du oppnår resultater med team som arbeidsform og ledelsestilnærming.

Studienivå

Årsenhet og kortere

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet
  • Samlingsbasert

Studiepoeng

30

Kostnader

88 900

Semester

2

Om studiet

Team betyr å arbeide flatere, tverrfaglig, mer fleksibelt, resultatorientert og involverende. Team betyr å jobbe gjennom andre med andre. Team betyr også muligheten til å realisere seg ved å lære og samarbeide i samspill med andre.

I et digitalisert og kunnskapsbasert arbeidsliv har team fått en fornyet oppmerksomhet fordi det er arbeidsformen som egner seg best. Prestasjoner, kunnskapsledelse, kreativitet og innovasjon, beslutninger og prosesser er basis for programmet. Vi henvender oss til deltagere og ledere av team fra ulike bransjer og organisasjoner, der team brukes som organiseringsprinsipp for kundeorientering, som utvikling av prosjekt, som middel til endring og innovasjon, som forbedring av arbeidsmiljø eller utvikling av kunnskapsbaserte miljøer mm.

I dette programmet vil du lære om hva som skaper gode prestasjoner i team og hvordan mennesker ledes i ulike typer team prosesser. Vi baserer oss på den etablerte forskningen om arbeidsgrupper og -team, men fornyer perspektivene ved impulser fra psykologi, nyere ledelsesteorier, humanistiske fag og kunst. I dette programmet fokuseres det på å forbedre dine egne og andres samarbeidsevner og prestasjoner. Kurset har fem hovedtema, som utgangspunkt for hver samling.

Dette programmet kan inngå i graden Executive Master of Management

Tilbys ved:

  • Handelshøyskolen BI - campus Bergen
  • Handelshøyskolen BI - campus Oslo