Fakta

Oppstart: 13. april

Informasjon oppdatert

8. desember 2022.

Om studiet

Essensen i en sirkulær økonomi er stadig bedre ressursutnyttelse av materialer, energi og andre innsatsfaktorer. Hvordan kan man tilpasse eksisterende styringsmodeller i en verden med begrensede ressurser, og hvilke endringer og tiltak bør gjennomføres?

Mer om hva du lærer og hvordan det gjennomføres:

  • Hvordan du kan gjøre tilpasninger for å øke virksomhetens konkurransekraft under skiftende rammebetingelser. 
  • Innsikt i hvordan sirkulær økonomisk logikk skaper økonomiske muligheter.
  • Beherske sirkulær økonomisk logikk og hvordan du kan bidra til at virksomheter gjør nødvendige endringer for å fremstå som konkurransedyktige i fremtiden.
  • Hva som skal til for å utvikle nye styrings-/måleparametere (Environmental, Social and Governance Metrics).
  • Fordeler og ulemper med fokus på maksimering av eierinteresser, inklusive perioderegnskapet.
    • Kurset har en varighet på 3-4 uker. All undervisning er nettbasert med ukentlige 1-3 timers nettforelesning og oppgavegjennomgang på  Zoom til oppsatte tider. Øvrig undervisning skjer via læringsplattformen Insendi og består av fagstoff og aktiviteter i ulike former med særlig vekt på oppgaveløsning. Eksamensformen er en to-timers hjemmeeksamen 23. mai kl. 09.00 - 11.00. 

Kvalifikasjon/tittel

Kurset gir 2,5 studiepoeng og kan innpasses i BIs Bachelor of Managementgrademmeeksamen 23.mai 2023