Samspill og ledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole
Dette masterprogrammet er utviklet av psykologer, og går i dybden på det komplekse samspillet mellom grupper og enkeltpersoner. Her får du verktøyene til å forstå hva som påvirker trivsel, produktivitet og endring i organisasjoner og team.

Studienivå

Årsenhet og kortere

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet
  • Samlingsbasert

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Norge har lenge blitt ansett som et foregangsland for organisasjonspsykologi. Men hva gjør det for våre virksomheter? God organisasjonspsykologi fremmer alt fra trivsel til samarbeid og ledelse, med fokus på egen prosess og dynamikken i en gruppe. Programmet gir deg rikelig trening i å forstå det komplekse samspillet mellom mennesker i en organisasjon. Du får helhetlig forståelse for psykologi som fag, og hvordan den påvirker virksomheten – fra innsiden.

Samspillkompetanse er en nøkkelferdighet i dagens prestasjonsorienterte arbeidsliv og kunnskapsbedrifter, en kompetanse alle organisasjoner har bruk for. Det overordnede mål for programmet er å formidle en helhetlig forståelse av hvilke krefter i det menneskelige samspillet som ligger til grunn for trivsel, produktivitet og fornying. Programmet tilbyr vitenskapelig dokumentert kunnskap om samspill og ledelse hentet fra blant annet gruppepsykologi, personlighets- og organisasjonspsykologi, og formidler en kontinuerlig prosess av fagpsykologisk viten som også gir deg en unik mulighet for personlig utvikling.

Gjennom teori, oppgaveløsninger og egne erfaringer blir du personlig utfordret til å lære om de menneskelige sider ved organisasjonen og hvordan dette innvirker på utøvelsen av lederskap, beslutninger og arbeidsprestasjoner. Du får praktisk trening i personfokusert kommunikasjon, relasjonsledelse og menneskelig ressursutvikling, basert på moderne personlighetspsykologi, og lærer å anvende dine kunnskaper til å planlegge og hjelpe til med å utvikle egen og andres ledelseskompetanse og relasjonskunnskap. Etter programmet vil du ha anvendbar psykologisk kunnskap som trengs i organisasjoner der endring skjer stadig raskere.

Dette programmet kan inngå i graden Executive Master of Management

Tilbys ved:

  • Handelshøyskolen BI - campus Bergen
  • Handelshøyskolen BI - campus Oslo
  • Handelshøyskolen BI - campus Stavanger
  • Handelshøyskolen BI - campus Trondheim