Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Campus Bergen

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

7.5

Semester

1

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

Dette kurset skal gi deg nødvendig juridisk forståelse for sentrale problemstillinger i lovverket av betydning for revisjonsfaget.

Målet med kurset er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som er kvalifisert for å ivareta regnskapsfaglige arbeidsoppgaver i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor.

Dette kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk autorisert regnskapsfører. Studiet tilfredsstiller krav i regnskapsførerforskriften av 8. februar 1999 nr. 196 (utdanningskrav til autorisert regnskapsfører).

Studiets oppbygging

Selskapsrett: Selskapsloven og aksjeselskapslovgivningen med særlig vekt på ansvarsforhold, kapitalregler, organisasjonsregler, myndighetsutøvelse og selskapsrepresentasjon.

Økonomisk kriminalitet: Utvalgte deler av straffeloven, regnskapsloven, hvitvaskingsloven, merverdiavgiftsloven, ligningsloven m.m.

Gjeldsforhandling og konkurs: Det gis en innføring i de sentrale bestemmelser i tvangsloven og en samlet fremstilling av konkursretten med særlig vekt på konkursvilkårene, omstøtelsesreglene og konkursskyldners kontraktsrettslige forpliktelser.

Pengekravsrett m.v: De alminnelige bestemmelser om stiftelse av pengekrav og deres innhold, forsinket betaling, motregning, foreldelse og felles heftelse.

Avtalerett og obligasjonsrett: Kontrakters betydning og funksjon, avtaleslutning, fullmaktslære, avtaletolkning, avtalerettslige ugyldighetsregler og misligholdsvirkninger.