Prosjektledelse - trinnvis modell favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vi lærer deg hvordan du skal lykkes med planlegging, organisering, styring og ledelse av prosjekter fra idé til gevinstrealisering. Programmet består av tre selvstendige kurs som bygger på hverandre.

Studienivå

Årsenhet og kortere

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet
  • Nettstudium

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform. En stadig voksende del av verdiskapningen i samfunnet vårt skjer gjennom prosjekter, og prosjektarbeidsformen berører oss alle positivt og negativt.

Undervisningen bygger på praktiske erfaringer og case fra prosjektarbeid, anerkjente lærebøker og beste praksis og forskning. Vi vektlegger det å skape verdi gjennom prosjektarbeidet.

I programmet gir vi deg relevante kunnskaper og ferdigheter som trengs enten du jobber med prosjekt etter tradisjonelle metoder, med agile metoder eller følger kommersielle standarder. Programmet gir deg oversikt over aktuelle verktøy og metoder, slik at du kan velge de riktige for ditt prosjekt.

Gjennomførte kurs godkjennes som et bachelorprogram som kan inngå i graden Bachelor of Management.

 

 

 

Tilbys ved:

  • Handelshøyskolen BI - campus Bergen
  • Handelshøyskolen BI - campus Oslo