Økonomi for beslutningstakere favoritt ikon

Universitet og høgskole
Dette masterprogrammet gir deg økt forståelse av økonomiske sammenhenger og problemstillinger som er essensielle for alle beslutningstakere i en organisasjon.

Studienivå

Lavere nivå

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet
  • Samlingsbasert

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Lederne er ansvarlige for bedriftens økonomi! Dette betyr at det er helt avgjørende at du har kontroll på bedriftens regnskap. I dette programmet går vi igjennom økonomiske sammenhenger som gir deg oversikten du trenger for å føre bedriften fremover. Du må vite hvilke begrensninger og muligheter som ligger i bedriftens økonomi.

I Økonomi for beslutningstakere gir vi deg det faglige grunnlaget du trenger for å få innsikt i de økonomiske forholdene i din virksomhet. Programmet omfatter temaer innenfor økonomistyring, finans, regnskap, mikroøkonomi og metode, temaer som på en naturlig og pedagogisk måte er knyttet sammen for å gi deltakerne et helhetsbilde av hvordan bedriftsøkonomi kan og bør anvendes i beslutningssammenheng. Programmet forutsetter ikke at du har formell økonomi-bakgrunn.

Dette programmet kan inngå i graden Executive Master of Management.

Tilbys ved:

  • Handelshøyskolen BI - campus Oslo
  • Handelshøyskolen BI - campus Stavanger