Master i regnskap og revisjon (Heltid) favoritt ikon

Universitet og høgskole
Med inngående regnskapsforståelse får du en solid plattform, enten ambisjonen din er å få deg en spesialist- eller lederstilling.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Regnskap og revisjon er et komplekst fagområde, der det er mange trinn på stigen. Fagområdet har mange og varierte arbeidsoppgaver i yrkeslivet og innebærer utstrakt kontakt med kunder. Dette masterprogrammet gir deg inngående kompetanse i regnskap og revisjon, og vil være en solid plattform for lederstillinger innen fagfeltet. Dette er et toårig profesjonsstudium for deg som for eksempel ønsker en karriere som statsautorisert revisor eller en annen stilling der dypere regnskapsforståelse er viktig. Studiet har fokus på fagområdene revisjon, forretningsjus, regnskap, skatterett, forretningsforståelse og etikk. I mange av fagområdene har studiet en internasjonal profil, spesielt innen finansregnskap, IT-revisjon, revisjon, selskapsrett, EU-rett, skatterett, forretningsforståelse, strategi, foretaksstyring og etikk. 

Muligheter i Norge og utland
Målet med studiet er at du skal bli en kapasitet på høyt nivå innen regnskap og revisjon, med alle de mulighetene det åpner for, både i Norge og internasjonalt. I mange av fagene har studiet en klar internasjonal profil, spesielt i finansregnskap, IT-revisjon, revisjon, selskapsrett, EU-rett, forretningsforståelse, strategi, foretaksstyring og etikk. Engelsk tittel: Master in Accounting and Auditing.

Kursene i økonomiske fag gjennomføres i hovedsak på engelsk, mens kursene i juridiske fag gjennomføres på norsk.

 

Tilbys ved:

  • Handelshøyskolen BI - campus Oslo