Fakta

Sted:
Campus Oslo
Studietype:
Årsstudium og kortere
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

For å bli en god leder i helsesektoren kreves det innsikt i politiske og økonomiske, så vel som rettslige, rammebetingelser. I dette programmet lærer du om hva som skal til for å gjennomføre innovasjon og forbedringsarbeid og hvordan du praktisk legger til rette for å få det til.

Dette kurset gir deg kunnskap om innovasjon, helserett, helseøkonomi og praksisbasert kunnskap om hvordan innovasjon og endring kan gjennomføres. Det legges stor vekt på å introdusere metodikk og praktisk kunnskap om innovasjon og forbedringsarbeid.

Fremtidens helsetjeneste skaper vi gjennom mer samarbeid. Helsetjenesten står ovenfor store utfordringer med en aldrende befolkning, mer kompliserte sykdomsbilder og stør økning i livsstilssykdommer. Innovasjon er nødvendig for å møte stigende helseutgifter og imøtekomme nye behov. Man ser også at økende digitalisering og ny teknologi utfordrer dagens organisering.

Studiets oppbygging

Undervisningen har innovasjon og organisering i helsetjenesten som hovedtema, og tar for seg ulike områder knyttet dette, slik som:

Helsetjenestens organisering og sentrale reformer, innovasjonsbegrepet og hvordan innovasjon og endringsarbeid foregår i praksis.

Innovasjonsmetodikk for å utforske, forstå og utvikle fremtidens helsetjenester, samt prosessverktøy og støtte for gjennomføring av forbedrings- og innovasjonsprosjekter.

Helseøkonomi og anskaffelser i innovasjon og endringsprosesser.

Juridisk metode og viktige rettskilder som gjelder pasientrettigheter, profesjonsatferd og helsetjenesten.