Helse, miljø og sikkerhet - HMS favoritt ikon

Universitet og høgskole
Dette masterprogrammet gir deg kompetanse til å lede og profesjonalisere arbeidet med HMS.

Studienivå

Årsenhet og kortere

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet
  • Samlingsbasert

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Evnen til å utvikle et godt arbeidsmiljø skaper attraktive arbeidsplasser som tiltrekker de beste medarbeiderne. I det moderne arbeidslivet er HMS pålagt. HMS forebygger skader på arbeidsplassen, men det er også et viktig verktøy for å fremme trivsel og gode psykososiale omgivelser på jobb. På kontoret handler det ikke minst om å fange opp situasjoner hvor det oppstår stress og om å realisere gevinst gjennom et godt arbeidsmiljø.

I Helse, miljø og sikkerhet lærer du å sette HMS i system, for å skape en tryggere og mer omsorgsfull arbeidsplass basert på vitenskapelig basert kunnskap. Vi ser på generell organisasjonskultur og sikkerhetskultur, og du får innsikt i tiltak egnet til å redusere sykefravær og personalgjennomtrekk.

HMS er et lederansvar og programmet gir deg innsikt i hvordan du som leder skal ivareta og videreutvikle organisasjonen for å oppnå en sunn og fremragende kultur.

Du lærer å vurdere HMS i et kost-nytte perspektiv; å vurdere risiko knyttet til HMS, og se de iboende mulighetene og potensialet for gevinstrealisering. Du vil bygge kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger innenfor HMS, herunder ledelse, strategiske perspektiver, sikkerhet og sikkerhetskultur, helse og psykososialt arbeidsmiljø, samt praktisk HMS-arbeid og risikovurderinger.

Programmet er designet for topp- og mellomledere og andre med organisasjonsansvar for HMS, både i offentlig og privat sektor.

Programmet kan inngå i graden Executive Master of Management

 

Tilbys ved:

  • Handelshøyskolen BI - campus Bergen