Helse, miljø og sikkerhet - HMS favoritt ikon

Universitet og høgskole
Arbeidsmiljøloven stiller krav til det fysiske arbeidsmiljøet i virksomheten, men forskning viser at ledere kan for lite HMS til å oppfylle kravene. Dette masterprogrammet gir deg kompetanse til å lede og profesjonalisere arbeidet med HMS.

Studienivå

Erfaringsbasert master

Organisering

Undervisning ved lærestedet
, Samlingsbasert

Studiepoeng

30

Kostnader

80 200

Om studiet

Programmet gir et helhetlig oversiktsbilde av HMS-området, og nødvendige verktøy for å drive god HMS-ledelse. Du blir i stand til å tilrettelegge for HMS-arbeidet i egen virksomhet, for å sikre dine ansatte et sunt og forsvarlig arbeidsmiljø, samt forebygge skader, ulykker og miljøforstyrrelser.

Vi ser på generell organisasjonskultur og sikkerhetskultur, og du får innsikt i tiltak egnet til å redusere sykefravær og personalgjennomtrekk. Du lærer å vurdere HMS i et kost-nytte perspektiv; å vurdere risiko knyttet til HMS, og se de iboende mulighetene og potensialet for gevinstrealisering. Programmet kan inngå i graden Executive Master of Management

 

Tilbys ved:

  • Handelshøyskolen BI - campus Bergen