Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Campus Oslo

Nivå

Årsenhet og kortere

Studiepoeng

30

Semester

2

Kostnader

40200

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Om studiet

Ved hjelp av teorier og praktiske verktøy vil du bli mer bevisst på hva det vil si å være en god leder i helsesektoren. Programmet fokuserer på samspillet mellom leder og medarbeidere for å utvikle et bedre arbeidsmiljø.

I dette programmet lærer du å utvikle en lederstil hvor ledere og medarbeidere jobber løsningsorientert i team, uavhengig av profesjon.

Du får en innføring i bruk av prosjektarbeid som metode i endringsprosesser, og innsikt i økonomisk planlegging og styring. Vi legger dessuten også vekt på å anvende det faglige stoffet i forbindelse med konkrete behov og utfordringer i en helseorganisasjon.

Kan inngå i Bachelor of Management i helseledelse