Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ved hjelp av teorier og praktiske verktøy vil du bli mer bevisst på hva det vil si å være en god leder i helsesektoren. Programmet fokuserer på samspillet mellom leder og medarbeidere for å utvikle et bedre arbeidsmiljø.

Studienivå

Årsenhet og kortere

Organisering

  • Nettstudium
  • Samlingsbasert

Studiepoeng

30

Kostnader

40 200

Semester

2

Om studiet

I dette programmet lærer du å utvikle en lederstil hvor ledere og medarbeidere jobber løsningsorientert i team, uavhengig av profesjon.

Du får en innføring i bruk av prosjektarbeid som metode i endringsprosesser, og innsikt i økonomisk planlegging og styring. Vi legger dessuten også vekt på å anvende det faglige stoffet i forbindelse med konkrete behov og utfordringer i en helseorganisasjon.

 Kan inngå i Bachelor of Management i helseledelse

Tilbys ved:

  • Handelshøyskolen BI - campus Oslo