Finansiell strategi favoritt ikon

Universitet og høgskole
Bli rustet til å påvirke og foreta solide finansielle beslutninger. Programmet gir deg en faglig fordypning innen finansiell strategi, som er vitalt for virksomheters overlevelsesevne og vekst.

Studienivå

Årsenhet og kortere

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet
  • Samlingsbasert

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Å sikre og videreutvikle verdiene i en organisasjon over lengre tid er en krevende oppgave med et enormt, men spennende ansvar. Ofte kommer dette ansvaret på toppen av andre mer operative oppgaver i organisasjonen. For å mestre dette er det spesielt viktig å inneha kunnskapen som sikrer at situasjoner tolkes riktig og at beslutningsprosessen fattes rasjonelt. Programmet legger også stor vekt på hvordan usikkerhet og risiko påvirker beslutninger og virksomhetens verdi.

Programmet gir deg kunnskap i moderne finansiell strategi. God innsikt i finansiell strategi er avgjørende for å sikre virksomheters verdiskaping og vekst.

Du vil også bli godt rustet til å påvirke og foreta investerings- og finansieringsbeslutninger til beste for virksomheten. Sentrale spørsmål som hvordan beslutningene påvirker virksomhetens verdi blir gjennomgått. For at du skal ha den nødvendige bakgrunnen for å kunne ta rasjonelle beslutninger når det uventede inntreffer, legges det stor vekt på hvordan usikkerhet påvirker beslutningsreglene.

Målet er at du som gjennomfører programmet blir en viktig ressursperson og leder i din virksomhet. Dette programmet kan inngå i graden Executive Master of Management.

Tilbys ved:

  • Handelshøyskolen BI - campus Oslo