Fakta

Sted:
Campus Oslo
Studietype:
Årsstudium og kortere
Studieform: Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

I dette programmet lærer du å utvikle en lederstil hvor ledere og medarbeidere jobber løsningsorientert i team, uavhengig av profesjon.

Du får en innføring i bruk av prosjektarbeid som metode i endringsprosesser, og innsikt i økonomisk planlegging og styring. Vi legger dessuten også vekt på å anvende det faglige stoffet i forbindelse med konkrete behov og utfordringer i en helseorganisasjon.

Ved hjelp av teorier og praktiske verktøy vil du bli mer bevisst på hva det vil si å være en god leder i helsesektoren, og hvordan utvikle et bedre arbeidsmiljø.

Studiets oppbygging

Organisasjon og ledelse: Vi ser på aktuelle ledelsesteorier, selve lederrollen, lederstil og lederoppgaver.

Helseledelse:Denne modulen tar for seg hva det vil si å være leder i helsetjenesten.

Personalledelse: Fokuset her er det konkrete daglige samspillet mellom ledere og medarbeidere i en praktisk jobbsituasjon i helsetjenesten.

Økonomistyring:Denne delen gir en innføring i sentrale økonomiske problemstillinger og begreper som er nyttige og nødvendige for å fungere som ledere.

Prosjektarbeid i ledelse: I den avsluttende delen er målet å bruke aktuelle teorier og verktøy du har lært gjennom programmet i et relevant prosjektarbeid.

Læringsutbytte

Programmet er skreddersydd for deg som ønsker å kvalifisere deg for lederjobber i helsevesenet. Du får aller best utbytte av studiene når du innehar noen års arbeidserfaring.