Nøkkelinformasjon

Nivå

Lavere nivå

Semester

1

Kostnader

5950

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

I dette kurset lærer du å håndtere reaksjoner som oppstår i en organisasjon ved digitale endringer.

Digitalt endringsarbeid omfatter å kunne håndtere reaksjoner som oppstår i en organisasjon samt å bidra til at de som skal iverksette en endring er organisert for å kunne lykkes.

Studiets oppbygging

Dette kurset tilhører kursserien Digital endringsagent.

Undervisningsopplegg

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er nettbasert, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Øvrig undervisning skjer via læringsplattformen Insendi og består av fagstoff i ulike former, video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m. Dette kan variere fra kurs til kurs. Du kan forvente en arbeidsmengde på ca. 25 timer totalt per kurs.