Fakta

Informasjon oppdatert

29. mai 2022.

Om studiet

Kurset gir deg innsikt i bærekraftige forretningsstrategier og grønne forretningsmodeller. Det fokuserer på de enorme mulighetene for verdiskapning som ligger i grensesnittet mellom ny teknologi, digitalisering, nye markeder og bærekraft. Deltakerne skal også kunne kritisk vurdere økonomiske konsekvenser ved klimaendringer og etiske sider ved grønn forretningsdrift.

Kurset gir deg innsikt i bærekraftige forretningsstrategier og grønne forretningsmodeller. FNs bærekraftmål bidrar til at rammebetingelsene i offentlig og privat sektor endres. Krav til grønn vekst, teknologiske nyvinninger og økt fokus på bærekraftige produkter og tjenester påvirker forretningsmodeller. Praksis blir utfordret, tjenester digitaliseres og verdikjeder transformeres. Parallelt trekkes forbrukere mot virksomheter som ønsker å bidra til en positiv endring i verden. Det leder arbeidslivet i retning av ikke bare finansiell avkastning, men også sosialt ansvar som påvirker strategi, markedsføring og kommunikasjonsformer. Kurset fokuserer på de enorme mulighetene for verdiskapning som ligger i grensesnittet mellom ny teknologi, digitalisering, nye markeder og bærekraft. Deltakerne skal også kunne kritisk vurdere økonomiske konsekvenser ved klimaendringer og etiske sider ved grønn forretningsdrift.

HVA LÆRER DU?

  • Oversikt over sentrale norske og internasjonale trender, teorier, metoder og tilnærminger innen bærekraft og miljøøkonomi
  • Kunnskap om ledelse av bærekraftig forretning og hvordan utvikle en bærekraftig forretningsstrategi
  • Innsikt i samspillet mellom nye forretningsmodell-innovasjoner og teknologi
  • Kunne anvende teori for innovasjon av smarte ideer/forretningsmodeller i egen virksomhet og medvirke i vurdering av bærekraftige innovasjoner og deres lønnsomhet
  • Bidra i omstilling til bærekraftig vekst i egen organisasjon, strategi, ledelse og organisering
  • Kunne bruke kunnskap om drivere for nye forretningsmodeller og teknologiske innovasjoner
  • Planlegge og gjennomføre markedsføringstiltak i nye markeder og kanaler for synliggjøring av bærekraft i egen virksomhet og implementere bærekraft i merkevarebygging