Fakta

Sted:
Campus Oslo
Oppstart: 8. mai

Informasjon oppdatert

29. november 2022.

Om studiet

Bedrifter og verden står ovenfor helt nye globale utfordringer: Det er et behov for radikale endringer for både å kunne møte den voksende globale etterspørselen fra stadig flere mennesker, og samtidig sikre en bærekraftig sosial og økologisk utvikling.

I dette kurset får du en introduksjon til sentrale teorier, metoder og tilnærminger til bærekraft og grønn vekst. Det er et behov for radikale endringer for både å kunne møte den voksende globale etterspørselen fra stadig flere mennesker, og samtidig sikre en bærekraftig sosial og økologisk utvikling.

  • Sentrale teorier, metoder og tilnærminger innen bærekraft og miljøøkonomi og hvordan disse kan brukes for å utforske og utrede fremtiden for bærekraftig forretningsmodellering

  • Hva et «grønt skifte» egentlig består i, når det gjelder innovasjonsteori og økonomi, samt hvorfor det er relevant for egen virksomhet

  • Kunne bidra i omstilling til bærekraftig vekst i egen organisasjon; strategi, ledelse og organisering

Kurset har en varighet på tre uker. All undervisning er nettbasert, og felles for alle kurs er ukentlig tre-timers nettforelesning på  Zoom til oppsatte tider. Øvrig undervisning skjer via læringsplattformen Insendi og består av fagstoff og aktiviteter i ulike former.

Kvalifikasjon/tittel

Uten studiepoeng, men mulig å formalisere med 7,5 studiepoeng (tre kurs i samme serie – dette + Bærekraftig markedsføring og kommunikasjon og Bærekraft som forretningsmodell og grønne innovasjoner)