Fakta

Studietype:
Kurs
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Oppstart: 4. november
Studiepoeng:
0

Informasjon oppdatert

1. juli 2022.

Om studiet

I dette kurset får du en introduksjon til sentrale teorier, metoder og tilnærminger til bærekraft og grønn vekst frem mot 2030. Kurset er det første av tre i serien Bærekraft som konkurransefortrinn. Kurset gjennomføres digitalt over tre uker, med tre 3-timers samlinger til oppsatt tid og øvrige læringsaktiviteter via læringsplattformen Insendi. Kurset starter 4. november 2022.

Bedrifter og verden står ovenfor helt nye globale utfordringer fra 2020-tallet: Det er et behov for radikale endringer for både å kunne møte den voksende globale etterspørselen fra stadig flere mennesker, og samtidig sikre en bærekraftig sosial og økologisk utvikling.

Temaer:

  • Sentrale teorier, metoder og tilnærminger innen bærekraft og miljøøkonomi og hvordan disse kan brukes for å utforske og utrede fremtiden for bærekraftig forretningsmodellering
  • Hva et «grønt skifte» egentlig består i, når det gjelder innovasjonsteori og økonomi, samt hvorfor det er relevant for egen virksomhet
  • Kunne bidra i omstilling til bærekraftig vekst i egen organisasjon; strategi, ledelse og organisering

Kvalifikasjon/tittel

Mulig å formalisere med 7,5 studiepoeng (tre kurs i samme serie)