Fakta

Oppstart: 3. mai

Informasjon oppdatert

8. desember 2022.

Om studiet

I dette kurset ser vi på hvorfor effektiv ledelse av utfordringer knyttet til bærekraft krever at disse blir en integrert del av selskapets totale strategi og virksomhetsstyring.

  • Mer om hva du lærer og om gjennomføring:
  •  
    • Reflektere over hvordan internasjonale mål og teknologier for bærekraft påvirker egne forretningsmodeller og virksomhetsstyring
    • Beherske en strategisk modell for omstilling av enhver virksomhet til grønn vekst
    • Anvende teori for innovasjon av smarte ideer/forretningsmodeller i egen virksomhet
    • Kurset har en varighet på tre uker. All undervisning er nettbasert, og felles for alle kurs er ukentlig tre-timers nettforelesning på  Zoom til oppsatte tider. Øvrig undervisning skjer via læringsplattformen Insendi og består av fagstoff og aktiviteter i ulike former.

Kvalifikasjon/tittel

Mulig å formalisere med 7,5 studiepoeng (tre kurs i samme serie)