Bachelor i Retail Management favoritt ikon

Universitet og høgskole
Varehandel er en av Norges største og viktigste næringer. Den utgjør 10% av landets verdiskapning og gir 360.000 arbeidsplasser. Varehandel er den største arbeidsgiveren i de fleste regioner i Norge.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Næringen kan deles opp i 40 bransjer som alle står foran store utfordringer i årene fremover. Sterk konkurranse og ny teknologi gjør at bransjene stadig må knytte til seg faglig kvalifisert personale. I en slik næring er det selvsagt viktig at det tas gode og kloke beslutninger. Derfor er det til enhver tid etterspørsel etter folk med solid utdanning innen varehandel – og derfor stiller du sterkt i arbeidsmarkedet.

Etter utdanningen i Retail Management kan du f.eks. starte din egen butikk, bli ansatt som butikksjef i en kjede eller gå inn i ledelsen av kjøpesentre. De store kjedene trenger også mer kompetanse til stillinger i sentrale administrasjoner. Varehandel gir deg også gode jobbmuligheter innen markedsanalyse, butikkutvikling, reklame, bruk av sosiale medier, logistikk, men også regnskap og kalkulasjon.

Ønsker du å være med å forme fremtidens varehandel?  

Da kan du søke om stipend for å få dekket skolepengene for å ta Bachelor i Retail Management. Vi deler ut opp til to stipend i året. Les mer her: bi.no/retailstipend

Tilbys ved:

  • Handelshøyskolen BI - campus Bergen
  • Handelshøyskolen BI - campus Oslo