Bachelor i økonomi og ledelse / Siviløkonom favoritt ikon

Universitet og høgskole
Siviløkonomstudiet er et femårig utdanningsløp. Det er en bred og allsidig utdanning med stor vekt på faglig kompetanse. Studiet er næringslivsrettet, med en internasjonal orientering. På BI får du i tillegg utviklet ditt "Business engelsk" som er en stor fordel i et globalisert næringsliv. Er du klar for utfordringen?

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Siviløkonom er en høyt anerkjent tittel, og gir deg et stort mangfold av muligheter i arbeidslivet. Visste du at 1 av 4 norske toppledere har utdanning fra BI? Svært mange av disse er nettopp siviløkonomer. Det sier noe om hvor sterkt du vil stille med en slik utdanning.

Som siviløkonomstudent har du stor valgfrihet gjennom hele studieløpet. Du kan i stor grad skreddersy din grad etter egne faglige ambisjoner og behov. Valget er ditt! I bachelordelen går undervisningen mest i bredden, og gir deg en grunnleggende innføring i økonomiske og administrative emner. Både i andre og tredje studieår har du flere valgkurs.

I masterdelen av siviløkonomstudiet (de to siste årene) foregår undervisningen på engelsk, det gir deg gode engelskkunnskaper –  noe som i dag er en nødvendighet i de aller fleste lederstillinger i Norge og utlandet.

Har du høye ambisjoner og jobber målrettet mot dine fremtidsdrømmer? 
Du kan søke om stipend for å få dekket 100% av skolepengene for å ta en 5-årigsiviløkonomgrad på BI. Vi deler ut opptil fem stipender i året. 
Les mer her: bi.no/sivokstipend 

Nytt fra 2019 er at hvis du velger Leadership and Change som Major i masterdelen av studiet kan du gjennomføre studiet ved vår campus i Bergen i tillegg til Oslo.

Kvalifikasjon/tittel

Siviløkonom

Tilbys ved:

  • Handelshøyskolen BI - campus Oslo