Bachelor i økonomi og forretningsjus favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vurderer du en utdanning innen jus eller økonomi? Hvorfor ikke kombinere dem – Bachelor i økonomi og forretningsjus på Handelshøyskolen BI gir deg kompetanse innen begge fagområdene.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Mange av de avgjørelsene som tas i en bedrift, i en organisasjon eller i det offentlige ligger i grenseland mellom økonomi og jus. Dette studiet gir deg faglig tyngde innen begge områder, og lærer deg å vurdere både økonomiske og juridiske sider av problemstillinger du jobber med.

Studiets verdifulle kunnskapskombinasjon gir deg mange mulige karriereveier, og er spesielt godt egnet for deg hvis du har interesse for innkjøp, bedriftsetablering,  personalbehandling eller andre fagområder der jus spiller en sentral rolle.

Med denne utdanningen vil du være ettertraktet, enten du skal begynne i små bedrifter som ikke har ressurser til å ansette både økonomer og jurister, eller i større firmaer med behov for bred kompetanse. Du har også mulighet til å ta videre studier på masternivå.

Tilbys ved:

  • Handelshøyskolen BI - campus Bergen
  • Handelshøyskolen BI - campus Oslo
  • Handelshøyskolen BI - campus Stavanger
  • Handelshøyskolen BI - campus Trondheim