Bachelor i eiendomsmegling favoritt ikon

Universitet og høgskole
Eiendom går aldri av moten, og bransjen ser alltid fremover. Lyst til å bidra med å forme morgendagens byutvikling? Har du interesse for eiendom, markedsføring, jus og økonomi og synes det er spennende å kombinere teoretiske prinsipper med praktiske ferdigheter? Da kan bachelor i eiendomsmegling være noe for deg.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Med dette studiet oppfyller du de formelle utdanningskravene som myndighetene stiller. Tittelen eiendomsmegler er lovbeskyttet og kan bare brukes av personer som har fullført eiendomsmeglerstudiet, har to års relevant praksis, hederlig vandel og konsesjon fra Finanstilsynet. Studiet gir deg blant annet mulighet til å jobbe som eiendomsmeglerfullmektig med eiendomsutvikling, eiendomsforvaltning, m.m. Studiet vil også gi grunnlag for videre studier på masternivå

Medhjelpereksamen inngår i studiets første semester og du kan jobbe som medhjelper (visninger, backoffice m.m.) i studietiden. Jobb som medhjelper bidrar også til at du skaffer deg et nettverk i bransjen i løpet av studiet.

 

Tilbys ved:

  • Handelshøyskolen BI - campus Bergen
  • Handelshøyskolen BI - campus Oslo
  • Handelshøyskolen BI - campus Stavanger
  • Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

Lignende utdanninger