Fakta

Sted:
Campus Oslo
Studietype:
Årsstudium og kortere
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon oppdatert

16. oktober 2023.

Om studiet

Dette masterprogrammet har som mål å utvikle fagfolk som kan utjevne forskjeller som foreligger mellom beslutningstakere og dataforskere, og som forstår prosessen og kravene til dataanalyse.

Digitalisering forandrer alt, også innhold og prosesser i strategisk analyse. Klassiske analyser av «det store bildet» er fortsatt nyttige, men dagens ledere må også forstå mer avanserte former for dataanalyse for å kunne utforme og evaluere vellykkede strategier.

Mens dataanalytikere gjerne har bakgrunn fra IT eller statistikk, samt årevis med teknisk utdanning, har de strategiske beslutningstakerne ofte sin utdanning og erfaring innen ikke-tekniske fag. Brobygging mellom disse to fagmiljøene blir derfor en nøkkel for lykkes med strategiutforming for fremtidens organisasjoner.

Analytics for Strategic Management tar sikte på å utvikle fagfolk som kan bygge denne broen mellom beslutningstakere og analytikere, for å ta rollen som avanserte bestillere av analyser. Ved hjelp av forelesninger, workshops og cases vil du få innsikt i dataanalyse på et nytt nivå, og kunne anvende den i strategisk ledelse.

Studiets oppbygging

  • Data som konkurransefortrinn: Denne modulen gir en overordnet innføring i moderne perspektiver på strategi, og utforsker hvordan datainnhenting har forandret seg de siste årene, samt hvordan dette potensielt kan påvirke beslutninger og forretningsstrategi.
  • Analysekonsepter og -verktøy for strategisk ledelse: Her introduseres dataanalyse (analytics) som en vitenskapelig prosess som involverer spesifisering av problemer, modellering, datainnhenting, analyse og rapportering.
  • Implementering av dataanalyse for strategisk ledelse: Dette er den første av to mer tekniske moduler. Vi formaliserer konseptene fra den andre modulen, før vi implementerer og visualiserer dem ved å benytte oss av programmeringsspråket Python.
  • Rapportering av datadrevne anbefalinger: Du lærer hvordan man bruker datavisualisering for å formidle kunnskap fra analyseprosjekter og deres konsekvenser for strategivalg.
  • Implementering av dataanalyse-workshop: I denne modulen integreres innholdet fra de tidligere i en workshop der du anvender analyseprosesser og prosedyrer i din avsluttende oppgave. Du jobber i grupper og får anledning til å legge frem presentasjonen foran klassen, i samarbeid med de faglige, for å utvikle dine egne prosjekter innen strategisk ledelse.