Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Bårdar

Studiepoeng

120.0

Semester

4

Kostnader

173000

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

12. februar

Om studiet

Bårdar Akademiet tilbyr toårig utdanning i musikkteater med fordypning i sang/skuespillerfag eller sang/dans.

Studiet retter seg mot deg som ønsker å bli en allsidig musikalartist på høyt nivå. Alle studenter får undervisning i skuespillerteknikk, jazzdans, korsang, individuell sang, musikkteaterhistorie og hørelære m.m. I tillegg til sang fordyper du deg i enten skuespillerfag eller dans.

Bårdars pedagoger er opptatt av å se dine faglige behov og gi deg den individuelle oppfølgingen du trenger for å nå dine mål.

Studiets avgangsforestilling vises på en av Oslos teaterscener.

Undervisningsopplegg

Hos Bårdar får du muligheten til å bli en dyktig og profesjonell musikalartist. Du vil lære deg tekniske ferdigheter så vel som uttrykk og formidling. Studiet ved Bårdar kan åpne nye dører for deg og føre deg som musikalartist i spennende og uante retninger. Hovedfagene er sang, dans og musikkteater med fordypning i enten sang/skuespillerfag eller sang/dans.

Vi fokuserer på bredde og kompetanse innen både sang, dans og skuespill slik at du skal lykkes i å få deg jobb som musikalartist i markedet i dag og du får et solid faglig grunnlag enten du ønsker å gå videre med utdanning eller rett ut på scenen.

Bårdar Akademiet tilbyr også en ettårig utdanning i kommersiell scenekunst, dersom man ønsker å søke seg til et tredje år ved skolen.  

Opptakskrav

Opptak bygger på opptaksprøve bestående av audition og intervju. Du må ha noe erfaring innen sang, dans eller skuespill for å få opptak til utdanningen, de fleste studenter har også bakgrunn fra videregående skole.

Les mer om søknad og opptaksprøve her.

Karrieremuligheter

Utdanningen gir deg muligheter innen institusjonsteatre, privatteatre og andre scenekunstarenaer, i tillegg til TV/film, reklame/event o.l. Studiet gir også en god plattform for videre studier innen teater, sang, dans og kulturfeltet generelt.