Danselinjen favoritt ikon

Fagskole
Bårdar Akademiet tilbyr toårig utdanning innen dans.

Varighet

2 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Kostnader

166 000

Søknadsfrist

15. februar 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

For å bli en allsidig danser kreves stor bredde og kompetanse innen en rekke dansestiler og sjangre. Det er derfor nødvendig med allsidig trening. Hos Bårdar Akademiet kan man se frem undervisning i ulike dansestiler som bygger din bredde som danser. Du blir kjent med blant annet kommersielle dansestiler, improvisasjon/freestyle, jazzdans, moderne/scenisk dans, stepp, musikal og mer. Det arbeides mye med det tverrfaglige i tillegg til de dansetekniske.

I tillegg velger du enten hip hop/urban eller klassisk ballett.

Bårdars pedagoger er opptatt av å se dine faglige behov og gi deg den individuelle oppfølgingen du trenger for å nå dine mål.

Studiets avgangsforestilling vises på en av Oslos teaterscener.

Undervisningsopplegg

Hos Bårdar får du muligheten til å bli en dyktig og profesjonell danser. Du vil lære deg tekniske ferdigheter så vel som uttrykk og formidling. Studiet ved Bårdar kan åpne nye dører for deg og føre deg som danser i spennende og uante retninger.

Vi fokuserer på bredde innen dans slik at du skal lykkes i å få deg jobb som danser i markedet i dag og du får et solid faglig grunnlag enten du ønsker å gå videre med utdanning eller rett ut på scenen.

Etter to år på Bårdar Akademiets utdanning i dans kan du også søke deg videre til Bårdar International eller ta ett år i kommersiell scenekunst.

Opptakskrav

Opptak bygger på opptaksprøve bestående av audition og intervju. Du må ha danset tidligere for å få opptak til utdanningen, de fleste studenter har også bakgrunn fra videregående skole. 

Les mer om søknad og opptaksprøve her. 

Karrieremuligheter

Utdanningen gir deg muligheter innen dansemiljøet, etablerte scener og teatre, TV/film eller reklame/event o.l. Studiet gir også en god plattform for videre studier innen dans, teater og kulturfeltet generelt.