Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Bårdar

Studiepoeng

120.0

Semester

4

Kostnader

168000

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

12. februar

Om studiet

Bårdar Akademiet tilbyr toårig utdanning innen dans.

For å bli en allsidig danser kreves stor bredde og kompetanse innen en rekke dansestiler og sjangre. Det er derfor nødvendig med allsidig trening. Hos Bårdar Akademiet kan man se frem undervisning i ulike dansestiler som bygger din bredde som danser. Du blir kjent med blant annet kommersielle dansestiler, improvisasjon/freestyle, jazzdans, moderne/scenisk dans, stepp, musikal og mer. Det arbeides mye med det tverrfaglige i tillegg til de dansetekniske.

I tillegg velger du enten hiphop/kommersiell dans eller klassisk ballett.

Bårdars pedagoger er opptatt av å se dine faglige behov og gi deg den individuelle oppfølgingen du trenger for å nå dine mål.

Studiets avgangsforestilling vises på en av Oslos teaterscener.

Undervisningsopplegg

Hos Bårdar Akademiet får du muligheten til å bli en dyktig og profesjonell danser. Du vil lære deg tekniske ferdigheter så vel som uttrykk og formidling. Studiet ved Bårdar kan åpne nye dører for deg og føre deg som danser i spennende og uante retninger.

Vi fokuserer på bredde innen dans med mål om at du skal lykkes med å få deg jobb som danser i markedet i dag, og du får et solid faglig grunnlag enten du ønsker å gå videre med utdanning eller rett ut på scenen.

Bårdar Akademiet tilbyr også en ettårig utdanning i kommersiell scenekunst, dersom man ønsker å søke seg til et tredje år ved skolen.

Opptakskrav

Opptak bygger på opptaksprøve bestående av audition og intervju. Du må ha danset tidligere for å få opptak til utdanningen, de fleste studenter har også bakgrunn fra videregående skole.

Les mer om søknad og opptaksprøve her.

Karrieremuligheter

Utdanningen gir deg muligheter innen dansemiljøet, etablerte scener og teatre, TV/film eller reklame/event o.l. Studiet gir også en god plattform for videre studier innen dans, teater og kulturfeltet generelt.