Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Larvik
Trøndelag

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Studiet skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk forståelse som tar initiativ til, organiserer og iverksetter tiltak i samarbeid med brukere, deres pårørende, frivillige medarbeidere og andre yrkesgrupper.

Utdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer i samfunnet.

Mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming er langt fra en homogen gruppe. Det er individuelle mennesker med mange og ulike behov. Funksjonsnedsettelse kan være psykisk utviklingshemming, men også fysisk funksjonsnedsettelse.

Funksjonsnedsettelse handler således om tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner. Mange mennesker med utviklingshemming har et eller flere tilleggshandikap som til sammen stiller store krav til omsorgen. For å kunne gi gode tilbud kreves det at yrkesutøverne får breddekompetanse for å kunne gjøre gode valg i ulike situasjoner.

Metodisk målrettet miljøarbeid er derfor en viktig del av utdanningen. Det er også sentralt å styrke holdninger og res­pekten for enkeltindividets rett til utvikling og selv­­realisering gjennom sysselsetting, opplæring, egenomsorg og sosiale relasjoner.

Les om opptakskrav og søknadsfrist på studiets hjemmeside.

 

Alle utdanninger innen