Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Nivå

Annen utdanning

Studieform

Nettstøttet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

5. april

Oppstartsdato

24. mai

Om studiet

- Gratis kurs for deg som er ansatt, permittert, arbeidsledig eller ønsker deg inn i Reiselivbransjen. - Gjennom dette kurset kan du kvalifisere deg til å gå opp til teoretisk eksamen som praksiskandidat i 2022. - Kursperiode: 24.05.2022 - 18.10.2022. - Ved påmelding må du oppgi din bransjetilhørighet og arbeidsmarkedsstatus.

Dette kurset gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til teoretisk tverrfaglig eksamen.
Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din fylkeskommune og dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev.

Kurset vektlegger at du kan knytte teori til egen praksis. Kurset kan gjennomføres ved siden av jobb. 

Pensumbøker vil bli tilsendt og er gratis.

Vi anbefaler at du har:

  • gode norskspråklige kunnskaper, både skriftlig og muntlig (anbefalt språknivå B1)
  • 4 års variert praksis i 100% stilling innen fagområdet kursert retter seg mot
  • kompetanse innen bruk av PC

Undervisningsopplegg

Kurset legger opp til dialogbasert undervisning. Deltakers erfaringer fra arbeidslivet vil bli vektlagt i undervisningen. Lærer legger opp til gruppearbeid, muntlig dialog, oppgaver og hjemmearbeid. Kurset vil foregå via et virtuelt klasserom med lærer. Du må ha tilgang på egen PC.